Sposób na Alcybiadesa
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie / reż. Piotr Ratajczak/ scen. Matylda Kotlińska