Kolor i forma 2004
Pokaz kolekcji w byłej pracowni Grupy Mixer na ul. Szewskiej.