Wiosna 2003
Pokaz kolekcji w byłej pracowni Grupy Mixer na ul. Szewskiej.